• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

MẪU ĐĂNG KÝ

Vui lòng điền đầy đủ vào mẫu này bằng TIẾNG ANH nếu có thể

THÔNG TIN CÁ NHÂN
You can directly type your birthday based on the format stated.
(tốt nhất là người nào đó biết Tiếng Anh)
THÔNG TIN KHÓA HỌC
==> ==>
==>
==>
Nếu có, chúng tôi sẽ liện hệ với bạn để biết chi tiết.
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
*Airport pickup ($25)
Lưu ý: Nếu bạn muốn đăng ký ở khách sạn, vui lòng xem mẫu riêng.

THÔNG TIN THANH TOÁN
THỎA THUẬN CỦA SINH VIÊN