• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาในการเรียน

 

 

  วันจันทร์  ถึง วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1:1 ชั้นเรียนตัวต่อตัว 50 นาที 45 นาที
ชั้นเรียนแบบกลุ่ม 100 นาที 90 นาที

 

หมายเหตุ: ชั้นเรียนแบบกลุ่มมีเวลาพัก 5 นาที

 

การสอบวัดระดับ

 

ก่อนจะเริ่มเข้าเรียน เราจะมีแบบทดสอบเพื่อจัดระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน (สอบทักษะ การพูด ฟัง และเขียน) โดยผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบทุกเดือนเพื่อวัดระดับความรู้และเลื่อนระดับชั้นเรียนตามความเหมาะสม  ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ทั่วไปตอนจบหลักสูตร หรือเลือกสอบระหว่างเรียนก็ได้

 

ผู้ฝึกสอนทุกท่านที่สถาบันพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับผู้เรียนเสมอ

ตารางเรียน

 

 

ระดับชั้นเรียน

 • ระดับเริ่มต้น (CEFR Level A1)
 • ระดับพื้นฐาน (ประมาณ CEFR Level A2 ระดับต่ำ)
 • ระดับกลางตอนต้น (ประมาณ CEFR Level A2 ระดับสูง)
 • ระดับกลาง (CEFR Level B1)
 • ระดับกลางตอนปลาย (CEFR Level B2)
 • ระดับสูง (CEFR Level C1)

 

 *CEFR = ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for languages เป็นการจัดระดับทักษะภาษาของยุโรป

 

หนังสือเรียน

 

สำหรับค่าหนังสือเรียนนั้นจะไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน แต่เราจะจำหน่ายให้ผู้เรียนในราคาพิเศษ (ราคาเริ่มต้นที่ 300-1,150 เปโซ ต่อเล่ม หรือประมาณ 6.42-24.61 US) มีหนังสือหลายเล่มที่ผู้เรียนสามารถยืมเรียนได้ โดยวางเงินมัดจำเท่ากับราคาหนังสือ เมื่อนำหนังสือมาคืนทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมการยืมเล็กน้อย และคืนเงินมัดจำที่เหลือให้ หากหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพดี