• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

LÝ DO HỌC VỚI CHÚNG TÔI

Why Study With Us

→ Được huấn luyện chuyên sâutối thiểu 4 tuần(trên cơ sở giáo trình CELTA / Trinity)

→ Tất cả các giáo viên đều có kinh nghiệm

→ Được Cambridge TKT chứng nhận

→ Phát âm rõ ràng, thông hiểu phiên âm quốc tế Alphabet (IPA)

 

→ Giáo viên của chúng tôi được huấn luyện để:

 • Nói theo cách bạn có thể hiểu (không quá nhanh, không quá chậm)
 • Tiết học trở nên thú vị và hiễu quả
 • Cho bạn thời gian để suy nghĩ câu trả lời
 • Chỉnh sửa bạn theo cách hữu hiệu
 • Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và minh họa rõ ràng để giải thích ngữ pháp và từ vựng
 • Luôn luôn lắng nghe ý kiến và thắc mắc của bạn

→ Chúng tôi giúp giáo viên sáng tạo tiết học trở nên thú vị và có tính tương tác:

 • Cung cấp giáo trình chất lượng
 • Sử dụng nhiều hạng mục tài nguyên, tài liệu và dụng cụ hỗ trợ giảng dạy
 • Cho phép sinh viên sử dụng ngôn ngữ trong tình huống thật sự

 

→ Chuyên sâu, tiêu chuẩn hoặc thông dụng – thiết kế khóa học dành riêng cho bạn.

→ Tập trung vào Tiếng Anh Tổng Quát, hoặc vào các bài thi or vào lớp kết hợp giữa Tiếng Anh Kinh Doanh và Tiếng Anh trong Công Việc.

→ Bạn có quyền chọn lựa học nhiều khóa khác nhau.

 

→ Giáo viên của chúng tôi được huấn luyện để khám phá phong cách học của bạn.

→ Chúng tôi sử dụng linh động các phương pháp dạy học.

→ Chúng tôi tập trung vào nhu cầu ngôn ngữ của bạn.

 

→ Chúng tôi có:

 • Khóa học linh động.
 • Nhiều khu ở khác nhau.
 • Lựa chọn các bữa ăn.

 

→ Chúng tôi giúp bạn kết nối với mọi người để bạn cảm thấy hòa nhập và cải thiện Tiếng Anh.

→ Chúng tôi giúp bạn sắp xếp của tour du lịch thành phố và các hoạt động cuối tuần.

→ Nếu bạn muốn đi đâu đó trong thành phố nhưng không muốn đi một mình, chúng tôi sẽ tìm kiếm ai đó đi cùng với bạn.

→ Nếu bạn cần giúp đỡ, chỉ cần yêu cầu!

 

 

Bạn có câu hỏi hay thắc mắc? LIÊN HỆ  với chúng tôi ngay!