• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

THÔNG TIN GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

 

 

  Thứ Hai tới Thứ Năm Thứ Sáu
Lớp học 1:1 50 phút 45 phút
Lớp học Nhóm 100 phút 90 phút

 

Lưu Ý: Lớp học Nhóm có 5 phút nghỉ giải lao.

 

Các Bài Kiểm Tra Cấp Độ

 

Khi bạn bắt đầu khóa học của mình, chúng tôi sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra xếp lớp (nghe, nói và viết) để chọn cho bạn một lớp phù hợp. Bạn sẽ có bài kiểm tra hàng tháng để cân nhắc việc chuyển tiếp sang lớp có cấp độ cao hơn hay sẽ tiếp tục học lớp đó.Vào cuối mỗi khóa học, bạn sẽ làm bài Kiểm Tra Cấp Độ Tổng Quát (bạn có thể làm bài kiểm tra này trong quá trình học).

 

Giáo viên của chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn bất kỳ thắc mắc nào của bạn. 

Thời Khóa Biểu

 

 

Cấp Độ

 • Beginner (CEFR Level A1)
 • Elementary (approx. CEFR Level A2 low)
 • Pre-intermediate (approx. CEFR Level A2 high)
 • Intermediate (CEFR Level B1)
 • Upper Intermediate (CEFR Level B2)
 • Advanced (CEFR Level C1)

 

Giáo Trình

 

Chi phí của giáo trình sẽ không bao gồm trong học phí. Tuy nhiên, chúng tôi bán ở mức giá khuyến mãi (có giá khoảng từ 150,000 VND tới 550,000 VND mỗi quyển). Bạn có thể mượn rất nhiều giáo trình nếu như bạn trả tiền thế chân bằng với giá của giáo trình. Khi bạn hoàn trả lại, thì tiền thế chân của bạn sẽ được gửi lại, trừ đi một khoản rất nhỏ gọi là phí thuê mượn, miễn là sách vẫn còn trong tình trạng tốt.