• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

Khóa học Tiếng Anh tổng quát của chúng tôi rất thích hợp cho những người muốn học tiếng Anh giao tiếp. Các bài học được trình bày thông qua những chủ đề thông dụng và tập trung vào ngôn ngữ một cách cụ thể để giúp bạn nhanh chóng cải thiện kĩ năng ngoại ngữ. 

 

Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ khóa học nào dưới đây. 

Khóa Học Cấp Tốc
 • 1:1                 4 tiết mỗi ngày (50 phút 1 tiết)
 • 1:4                 1 tiết mỗi ngày (100 phút)
 • 1:8*               1 tiết mỗi ngày (100 phút)

*Học viên mới bắt đầu sẽ được xếp vào lớp 1:2

 

Khóa Học Tiêu Chuẩn
 • 1:1                 2 tiết mỗi ngày (50 phút 1 tiết)
 • 1:4                 1 tiết mỗi ngày (100 phút)
 • 1:8*               1 tiết mỗi ngày (100 phút)

 

*Học viên mới bắt đầu sẽ được xếp vào lớp 1:2

 

Khoa Học Thông Thường
 • 1:1                 2 tiết mỗi ngày (50 phút 1 tiết)
 • 1:2/1:4 /1:8    1 tiết mỗi ngày (100 phút)

 

Lưu ý: Các tiết học vào thứ Sáu sẽ kéo dài 45 phút hoặc 90 phút.

 

Nếu bạn mong muốn học thêm các lớp bổ túc buổi tối, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn

 

Các lựa chọn dành cho Lớp Tiếng Anh Tổng Quát 1:1 và yêu cầu cấp độ tối thiểu:

 

Lớp Kĩ Năng Cấp Độ Tối Thiểu
Tiếng Anh Tổng Quát Beginner
Giáo Tiếp Beginner
Đọc False Beginner
Nghe và Nói False Beginner
Viết False Beginner
Ngữ Pháp Elementary
Từ Vựng (Tập trung vào cách sử dụng) Elementary
Kĩ Năng Học Elementary

 

 Lưu Ý: Bạn có thể học Tiếng Anh Tổng Quát kết hợp với những tiết học khác. Vào trang Chọn Khóa Học Để biết thêm chi tiết.