• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

TIẾNG ANH KINH DOANH

Khóa học này nhằm phát triển khả năng giao tiếp với khách hàng quốc tế trong môi trường kinh doanh. Bạn sẽ nắm bắt được các thuật ngữ kinh doanh và biết cách xử lý tình huống kinh doanh bằng tiếng Anh. 

 

Khóa Học Tiếng Anh Kinh Doanh

 

Khóa Chuyên Sâu
 • 1:1                   6 tiết Tiếng Anh Giao Tiếp một ngày (50 phút 1 tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8    1 tiết Tiếng Anh Tổng Quát (100 phút một tiết)

 

Khóa Tiêu Chuẩn
 • 1:1                   4 tiết Tiếng Anh Giao Tiếp một ngày (50 phút 1 tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8    1 tiết Tiếng Anh Tổng Quát (100 phút một tiết)

 

Các Lựa Chọn Dành Cho Lớp 1:1:

Tiếng Anh Kinh Doanh Tổng Quát  
Tiếng Anh dành cho Giao Tiếp qua Điện Thoại  
Tiếng Anh dành cho Hội Họp  
Tiếng Anh dành cho Viết Email  
Tiếng Anh dành cho Thuyết Trình  
Tiếng Anh dành cho Đoàn Thể  
Tiếng Anh dành cho Đám Phán  

 

 

Yêu Cầu Cấp Độ Tối Thiểu:

Elementary / CEFR Level A2 (low) dành cho Tiếng Anh Tổng Quát.Những sự lựa chọn khác là chỉ dành cho cấp độPre-Intermediate hoặc Intermediatevà cấp độ cao hơn.

 

Bạn có thể học Tiếng Anh Kinh Doanh kết hợp với những tiết học khác.Vào trang Chọn Khóa Học để biết thêm chi tiết.


Lưu Ý: Nếu trình độ ngoại ngữ của bạn ở mức thấp, bạn cần phải theo học khóa Tiếng Anh Tổng Quát trước.