• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

IELTS

Khóa học này bao gồm lớp luyện thi 1:1 và lớp Tiếng Anh Tổng Quát. Lớp 1:1 sẽ giúp bạn về chiến thuật và kĩnnăng làm bài thi trong khi đó lớp học nhóm sẽ cải thiện khả năng giao tiếp qua sự tương tác và sẽ giúp bạn rất nhiều khi làm bài thi.

 

Khóa Học IELTS (Ban ngày)

 

Khoa Chuyên Sâu 

 • 1:1                       6 tiết IELTS một ngày (50 phút mỗi tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8      1 lớp Tiếng Anh Tổng Quát (100 phút)

 

Khoa Tiêu Chuẩn 

 • 1:1                     4 tiết IELTS một ngày ((50 phút mỗi tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8     1 tiết Tiếng Anh Tổng Quát(100 phút)

 

Lưu ý: Các tiết học vào thứ Sáu sẽ kéo dài 45 phút hoặc 90 phút.

 

Nếu bạn mong muốn học thêm các lớp bổ túc buổi tối, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn

 

Lớp IELTS 1:1 phụ thuộc vào trình độ ngoại ngữ của bạn. Các khóa tự chọn:

 

 

Pre-intermediate:

(Kiểm Tra Thực Hành)

 • IELTS (All Skills)
 • IELTS Reading
 • IELTS Writing
 • IELTS Listening
 • IELTS Speaking

Intermediate và cao hơn:

(Kiểm Tra Thực Hành)

 • IELTS (All Skills)
 • IELTS Reading and Writing
 • IELTS Speaking and Listening
 • IELTS Vocabulary
 • IELTS Grammar

 

 

Yêu Cầu Trình Độ Tối Thiểu: Pre-intermediate / CEFR Level A2 (cao) 

 

 

Bạn có thể học IELTS kết hợp với những tiết học khác.Vào trang Chọn Khóa Học để biết thêm chi tiết.


Lưu Ý: Nếu bạn mong muốn theo học khóa IELTS nhưng trình độ ngoại ngữ của bạn ở mức thấp, bạn cần phải theo học khóa Tiếng Anh Tổng Quát trước.

 

Bài Thi IELTS Chính Thức

 

Nếu bạn tham gia thi IELTS chính thức ở Philippines, bạn sẽ được cung cấp lịch thi mới nhất và những thông tin khác. Trường cũng có thể giúp bạn trong quá trình đăng ký với British Council. Để biết thêm chi tiết, Nhấp vào đường dẫn bên dưới. 


http://www.idp.com/philippines/ielts/prepareforielts/registrationprocedure
http://takeielts.britishcouncil.org/locations/philippines