• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

TOEFL & TOEIC

Những khoa học này bao gồm lớp TOEFL hoặc TOEIC 1:1 và một lớp học nhóm Tiếng Anh Tổng Quát. Lớp 1:1 giúp sinh viên làm quen với tài liệu và kĩ thuật làm bài thi TOEFL/TOEIC. Lớp học nhóm giúp bạn cải thiện kĩ năng tiếng Anh.

 

Khóa Học TOEFL và TOEIC Courses (Ban Ngày)

Khóa Chuyên Sâu
 • 1:1                     6 tiết TOEFL / TOEIC mỗi ngày (50 phút mỗi tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8     1 tiết Tiếng Anh Tổng Quát (100 phút mỗi tiết)

 

Khóa Tiêu Chuẩn
 • 1:1                    4 tiết TOEFL / TOEIC mỗi ngày (50 phút mỗi tiết)
 • 1:4 hoặc 1:8    1 tiết Tiếng Anh Tổng Quát (100 phút mỗi tiết)

 

Lưu ý: Các tiết học vào thứ Sáu sẽ kéo dài 45 phút hoặc 90 phút.

 

Nếu bạn mong muốn học thêm các lớp bổ túc buổi tối, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn

 

Đối với lớp TOEFL or TOEIC 1:1, Bạn có những lựa chọn sau:

(Kiểm Tra Thực Hành)   
TOEFL or TOEIC Reading   
TOEFL or TOEIC Writing   
TOEFL or TOEIC Listening   
TOEFL or TOEIC Speaking   
TOEFL or TOEIC Grammar & Vocabulary (trình độ Intermediate trở lên)

 

Yêu Cầu Cấp Độ Tối Thiểu
: Pre-intermediate / CEFR Level A2 high

 

Bạn có thể học TOEFL or TOEIC kết hợp với những tiết học khác.Vào trang Chọn Khóa Học Để biết thêm chi tiết.


Lưu Ý: Nếu bạn mong muốn theo học khóa TOEFL hoặc TOEIC nhưng trình độ ngoại ngữ của bạn ở mức thấp, bạn cần phải theo học khóa Tiếng Anh Tổng Quát trước. 

 

Bài Thi TOEFL hoặc TOEIC Chính Thức

Nếu bạn tham gia thi TOEFL hoặc TOEIC chính thức ở Philippines, bạn sẽ được cung cấp lịch thi mới nhất và những thông tin khác. Trường cũng có thể giúp bạn trong quá trình đăng ký thi. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào đường dẫn bên dưới.

TOEIC - http://www.hopkins.ph/toeic/toeic-philippines-policies-and-guidelines 
TOEFL - http://www.hopkins.ph/toefl-philippines