• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Nếu bạn học tiếng Anh cho công việc của bạn, chúng tôi có những lớp học sẽ giúp đáp ứng như cầu nghề nghiệp của bạn. Các bài học sẽ được thiết kế dựa trên nhu cầu ngôn ngữ cụ thể của bạn. Bạn có thể chọn một hoặc hai lớp Tiếng Anh Cho Người Đi Làm (50 phút hoặc 100 phút) trong phần Tiếng Anh Tổng Quát.

  

Tiếng Anh cho Người Đi Làm

 • Tiếng Anh dành cho Nhân Viên Khách Sạn
 • Tiếng Anh dành cho Tiếp Viên Hàng Không
 • Tiếng Anh dành cho Y Tá
 • Tiếng Anh dành cho Du Lịch

Yêu Cầu Cấp Độ Tối Thiểu

 • Elementary
 • Intermediate
 • Elementary (high)
 • Elementary (high)

 

Nếu cấp độ tiếng Anh của bạn còn thấp, chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh tổng quát trước khi chọn lớp.

 

Bạn có thể học Tiếng Anh cho Nghế Nghiệp kết hợp với những tiết học khác.Vào trang Chọn Khóa Học để biết thêm chi tiết.