• English
 • French
 • Japanese
 • Korean
 • Russian
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese

FILIPINO & VISAYA

Các khóa học này dành cho người muốn học tiếng Filipino (Quốc ngữ Phillippines) hoặc tiếng Visaya (Tiếng Cebu, ngôn ngữ địa phương). Tập trung vào nghe và nói.

 

Lý do học tiếng Fillipino hay Visaya với chúng tôi

 • Tất cả các lớp đều theo hình thức một thầy – một trò, tất cả các bài học đều thiết kế dành cho từng cá nhân.
 • Tất cả các lớp đều do giáo viên nói tiếng Filipino/ Visaya bản ngữ.
 • Có rất nhiều cơ hội để thực hành tiếng Filipino / Visaya bên ngoài lớp học.

 

Khóa học tiếng Filipino/ Visaya Tổng Quát

Sẽ có tiết học từ thứ Hai tới thứ *Sáu. Các lớp theo hình thức một thầy – một trò:

 • 1:1         1 tiết mỗi ngày (50 phút 1 tiết)**
 • 1:1         2 tiết mỗi ngày (50 phút1 tiết)
 • 1:1         4 tiết mỗi ngày (50 phút1 tiết)

 

Note: *tiết học ban ngày vào thứ Sáu kéo dài 45 phút  

        **tiết học 1:1 x 50 phút có thể không thường xuyên.  Liên hệ  với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Cấp Độ Khóa Học:

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
 • Advanced

 

Chúng tôi có thể tổ chức tiết học vào buổi tối.  Liên hệ   với chúng tôi.