• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Để linh động, bạn có thể chọn bất kỳ tiết học nào bạn muốn học để phù hợp với ngân sách, thời gian và nhu cầu của bạn. Bạn có thể chọn chỉ một tiết 50 phút một ngày, hoặc bạn có thể chọn khóa chuyên sâu 400 phút một ngày của chúng tôi (bạn có thể học nhiều hơn nhưng chúng tôi không gợi ý).

 

 

Đây là một vài khóa học mẫu mà bạn có thể chọn:           

Tiếng Anh TQ (1:4) + Ngữ Pháp (1:1) + Du Lịch (1:1)

Tiếng Anh TQ (1:1) + Tiếng Anh TQ (1:4) + Tiếng Anh Kinh Doanh (1:1)

IELTS (1:1) + Tiếng Anh TQ (1:8) 

Tiếng Anh Kinh Doanh (1:1) + Tiếng Nhật (1:1)

Du lịch (1:1) + Tiếng Anh TQ (1:4) + Tiếng Cebu (1:1)

TOEIC (1:1) + Tiếng Anh Kinh Doanh (1:1) + Viết (1:1)


Lưu Ý một buổi học 1:1 là 2x50 phút trong khi lớp học nhóm là 100 phút Liên Hệ với chúng tôi và hãy cho chúng tôi biết bạn chọn khóa học nào. Chúng tôi sẽ hồi âm trong vòng 24 giờ. 

 

Lịch Học Mẫu