• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

Chi Phí Tổng Quan

Sinh Viên mới vào có thể gặp giáo viên trước khi thanh toán.

(tất cả các khoản thanh toán là bằng US$)

Phí Đăng Ký: 100 US$ mỗi sinh viên 


SPECIAL PACKAGE DEALS

PRICES INCLUDE TUITION, ACCOMMODATION AND 3 MEALS PER DAY

 

 

Chỗ Ở

General ESL Intensive

General ESL Standard

 4 tuần   6 tuần   8 tuần   12 tuần  16 tuần  4 tuần   6 tuần   8 tuần   12 tuần  16 tuần
Pacific Tree apartment (single) 1,450 2,175 2,900 4,350 5,800 1,240 1,860 2,480 3,720 4,960
Pacific Tree apartment (twin) 1,240 1,860 2,480 3,720 4,960 1,020 1,530 2,040 3,060 4,080
Andy Hotel (single) 1,525 2,288 3,050 4,575 6,100 1,315 1,973 2,630 3,945 5,260
Andy Hotel (twin) 1,240 1,860 2,480 3,720 4,960 1,020 1,530 2,040 3,060 4,080


Conditions:

  • Registration with 50% payment must be received 3 weeks before start date (exceptions may be made for late bookings)
  • Course must end on or before 1st July 2016
  • Andy Hotel twin room booking can only be accepted for two students arriving on the same date and staying the same length of time.

 

 

PROMOTION PRICES (NON-PACKAGE DEALS)

Học Phí

Các khóa học tùy chọn khác với những khóa được liệt kê dưới đây có thể thực hiện được

Để được thông báo các khoản thanh toán, xin liên hệ với chúng tôi để biết một cách chi tiết về yêu cầu của các khóa học

 

 

General English (intensive )

General English (standard)

General English (light)

Business & all exam courses (intensive )

Business & all exam courses (standard)

*TKT + General English

**TKT

intensive

1 tuần

257

185

150

272

194

 

 

2 tuần

454

324

264

480

342

 

528

3 tuần

615

441

357

648

465

   

4 tuần

760

540

440

800

572

880

 

6 tuần

1,140

810

660

1,200

858

   

8 tuần

1,480

1,056

864

1,560

1,120

 

 

12 tuần

2,196

1,560

1,272

2,304

1,656

 

 

24 tuần

4,320

3,072

2,496

4,536

3,264

 

 

 *Đối với khóa TKT, vì tối thiểu phải có 4 học viên, nên đăng ký theo cá nhân có thể không thực hiện được. Cần phải chứng tỏ được cấp độ thành thạo ngôn ngữ từ tốt tới xuất sắc.
**Đối với khóa TKT, vì tối thiểu phải có 4 học viên, nên đăng ký theo cá nhân có thể không thực hiện được. Cần phải chứng tỏ được cấp độ thành thạo ngôn ngữ xuất sắc.

 

Chỗ Ở

 

 

Pacific Tree

apartment

(riêng tư)

Pacific Tree

apartment

(phòng đôi)

Hotel

(riêng tư)

Hotel

(phòng đôi)

1 tuần

210

126

225

113

2 tuần

396

238

428

214

3 tuần

534

320

642

321

4 tuần

660

396

856

428

6 tuần

990

594

1,284

642

8 tuần

1,320

792

1,712

856

12 tuần

1,980

1,188

2,568

1,284

24 tuần

3,960

2,376

5,136

2,568

 

 

Chúng tôi có rất nhiều khóa học và lớp học khác. Hãy  Liên Hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.