• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

CHI PHÍ

Lưu ý là một vài chi phí, hầu như rất nhỏ, sẽ không bao gồm trong chi phí học và chỗ ở của bạn, nên hãy chắc chắn là bạn có đủ tiền để những khoản sau: 

 

Giặt ủi. Giặt ủi thông thường (giặt, sấy và gấp) sẽ được miễn phí (tối đa 3kg/tuần). Tuy nhiên, sẽ có tính tiền cho những món đồ đặc biệt và việc ủi đồ. 

SSP và Thị Thực (Visa). Xin vui lòng truy cập trang  Thông Tin Visa  để biết thêm chi tiết. 

Sách. Vui lòng vào trang  Thông Tin Lớp Học để biết thêm chi tiết. 

Tiền thế chân chỗ ở. Khoản tiền thế chân là 2,500 pesos (1,200,000 VND) đối với chổ ở của học viện Pacific Tree và sẽ được hoàn trả khi bạn kết thúc khóa học. Nếu bạn ở lại khách sạn, thì tiền thế chân sẽ có thể cao hoặc thấp hơn một ít. 

Bữa Ăn. Nó phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Nếu bạn chỉ dùng đồ ăn địa phương, 7000 pesos (3,400000 VND) một tháng là đủ. Nếu bạn dùng đồ ăn quốc tế, bạn sẽ cần khoảng 15,000 pesos một tháng. Vui lòng truy cập trang  Bữa Ăn  để biết thêm chi tiết. 

 

Điện & Nước. Đối với chỗ ở của học viện Pacific Tree, khoản chi vào khoảng 1,500 tới 2,500 pesos một tháng cho tiền điện (trung bình) và 200 tới 300 pesos cho tiền nước. Còn với khách sạn, tiền điện, nước đã được tính vào chi phí thuê phòng.

 

Khác. Bạn nên cân bằng ngân sách cho những chi phí khác như là uống, ăn nhẹ, giải trí, vệ sinh, du lịch, thưởng ngoạn cuối tuần và tương tự. Nước uống sẽ không tính tiền trong khu vực lớp học, sảnh sinh viên, và khu chỗ ở của chúng tôi. Vui lòng liên hệ tới trang  Chi Phí Sinh Hoạt để biết thêm thông tin. 

Nếu bạn cần biết thêm thông tin về chi phí, hãy  Liên Hệ với chúng tôi.