• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

HỖ TRỢ SINH VIÊN

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức hỗ trợ sinh viên để thời gian bạn ở đây thật hiệu quả và đáng nhớ. 

 

 

Hỗ Trợ về Học Vụ

 

Tư Vấn Sinh Viên  (Dịch Vụ Hướng Dẫn Sinh Viên) 
Các Huấn Luyện Giáo Viên của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tiết học hoặc khóa học, hay bạn cần tư vấn về những điểm yếu ngoại ngữ của bạn.

 

 

Dịch Vụ Thư Viện 
Bạn được sử dụng nguồn sách tham khảo của thư viện và mượn tiểu thuyểt, bao gồm “easy readers” phù hợp với cấp độ của bạn.

 

Nhân Viên Bộ Phận Hỗ Trợ Sinh Viên của chúng tôi

Hỗ Trợ Các Hoạt Động PhiHọc Vụ

 

Đổi Ngoại Tệ  
Chúng tôi sẽ giúp bạn vấn đề đó khi bạn tới.

 

Hỗ trợ về khách sạn/khu du lịch 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ đặt phòng giúp bạn khi bạn có kế hoặc du lịch ngắn.

 

Kênh Bạn Bè  
Nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn kiếm một người đồng hành nếu như bạn không muốn đi đâu đó một mình hay bạn cần một người để giao tiếp tiếng Anh sau giờ học.

 

Thuê Xe  
Chúng tôi sẽ giúp bạn (có hoặc không có tài xế)

 

Gợi Ý & Hỗ Trợ  
Nếu bạn không biết đi đâu hoặc làm cái gì, chúng tôi có thể gợi ý địa điểm tham quan, hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động khác, và các nhà hàng để thưởng thức. Chỉ cần bạn cho chúng tôi biết bạn muốn điều gì!