• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

CÁC KỲ LỄ

Những ngày ở dưới đây được chính quyền Philippines công nhận là ngày nghỉ lễ, sẽ không có tiết học nào vào những ngày này. Sẽ không có hoàn trả học phí cho những ngày này (truy cập Điều Khoản và Điều Kiện). đôi khi chính quyền sẽ bổ sung những ngày nghỉ khác vào danh sách dưới đây, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp những tiết học bù.

 

 

2016

 

January 1, 2016, Friday – New Year’s Day

 

February 8, 2016, Monday – Chinese Lunar New Year’s Day

 

February 25, 2016, Thursday – People Power Anniversary

 

March 24, 2016, Thursday – Maundy Thursday

 

March 25, 2016, Friday – Good Friday

 

March 26, 2016, Saturday – Black Saturday

 

April 9, 2016, Saturday – Araw ng Kagitingan (Regular holiday)

 

May 1, 2016, Sunday – Labor Day (Regular holiday)

 

May 9, 2016, Monday - Presidential Election

 

June 12, 2016, Sunday – Independence Day (Regular holiday)

 

*August 6, 2016, Saturday – Cebu Provincial Charter Day (Special non-working holiday)

 

August 21, 2016, Sunday – Ninoy Aquino Day (Special non-working day)

 

August 29, 2016, Monday – National Heroes Day (Regular holiday)

 

*August 30, 2016, Tuesday – Mandaue City Charter Day (Special non-working day)

 

October 31, 2016, Monday – Additional special non-working day

 

November 1, 2016, Tuesday – All Saints Day (Special non-working day)

 

November 30, 2016, Wednesday – Bonifacio Day (Regular holiday)

 

December 24, 2016, Saturday – Additional special non-working day

 

December 25, 2016, Sunday – Christmas Day (Regular holiday)

 

December 30, 2016, Friday – Rizal Day (Regular holiday)

 

December 31, 2016, Saturday – Additional special non-working day