• English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Russian
  • Spanish
  • Thai
  • Vietnamese

THÀNH NGƯỜI HỌC TỐT

Học tập đòi hỏi nhiều hơn chỉ đơn giản là chăm chỉ. Sự chăm chỉ của bạn có thể bị lãng phí nếu bạn không biết cách học tập. dưới đây là một vài gợi ý để giúp bạn trở thành người học tập tốt hơn.

 

Biết mình. Một số người học tập hiệu quả nhất qua lắng nghe, một vài người thì qua việc làm và một vài qua việc nghe. Chúng tôi sử dụng cả ba cách đó để học tập, nhưng có hầu hết mọi người sẽ nhận thấy phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp khác.

 

Mạo hiểm và thực nghiệm ngôn ngữ. điều này rất quan trọng. đừng sợ mắc lỗi, lỗi lầm là một phần tự nhiên đối với cả trẻ em lẫn người trưởng thành.

 

Có tổ chức. Hãy đặt một mục tiêu cụ thể cho bản thân và đừng có gắng làm quá nhiều điều một lúc. Sắp xếp các ghi chú và duyệt lại bài đã học.

 

Hãy lạc quan. Rất khó để thành công nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực. sẽ có những lúc bạn sẽ cảm thấy mình không có tiến bộ. hãy kiên nhẫn và thực tế. Nhớ, bạn cũng mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ mẹ đẻ!

 

Đừng học mọi lúc mọi nơi. Não của bạn cần thời gian để sắp xếp thông tin mới. nó không thể làm việc đó hiệu quả nếu bạn học tới 16 tiếng một ngaỳ!

 

Hãy trở thành người học tập độc lập. Giáo viên có mặt là để giúp bạn, nhưng họ không thể học cho bạn, và họ không thể bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi được. thực hành bên ngoài lớp học càng nhiều càng tốt!

 

Đặt ra những câu hỏi. Nếu bạn không chắc, hãy hỏi! hỏi giáo viên của bạn (và những sinh viên khác) giúp bạn tiếp thu tốt nhất những bài học.


Có rất nhiều website cung cấp những lời khuyên trong học tập. đây là website mà bạn có thể nghiên cứu:
http://esl.fis.edu/parents/advice/good.htm
http://www.southampton.ac.uk/cls/resources/key.html 

Pacific tree có những khóa học đặc biệt về kĩ năng học tập và trở thành người học tốt. truy cập  Các Khóa Học  để biết thêm thông tin.